Каменоделски услуги Емил Димитров
 
Удостоверения
Майсторско свидетелство
Издадено от Национална Занятчийска Камара на Емил Радославов Димитров, удостоверяващо, че същият е майстор в занаята каменоделство.
Удостоверение
По закона за занаятите се удостоверява, че ЕТ "ЕД 73" Емил Димитров oсъществява занаятчийска дейност на адрес София, ул.Жак Дюкло №57А в занаята каменоделство.
Издадено от Регионална Занаятчийска Камара.

За нас

ЕТ „ЕД 73” Емил Димитров е създадена през 1991г. Впоследствие фирмата прераства в ЕМ Стоун Груп ООД, като разширява и своята дейност.

Фирмата членува в СБК (Съюз на българските каменоделци ) от 2004г. През 2008г. управителят на ЕМ Стоун Груп става член на Управителния съвет. През 2009г. управителят на фирмата Емил Димитров е избран за заместник – председател на СБК и от 2010г е избран за член на Контролната комисия и Вътрешния съд на СБК.

Фирмата редовно посещава международни изложения за добив и обработка на камък.

Изложение Измир, Турция
Изложение Верона, Италия
CNC машина
Гравировъчна машина

Фирмата разполага с най-ново поколение машина CNC – за направа на надписи върху мрамор и гранит и създаване на 3D орнаменти.

Фирмата разполага също и с гравировъчна машина за направа на образи - рисувани портрети и много други орнаменти.
НАЧАЛОЗА НАСУСЛУГИГАЛЕРИЯКОНТАКТИ